Psihometrijsko testiranje

Psihometrijska testiranja postižu sve veći značaj prilikom odabira kandidata u bilo kojem selekcijskom postupku. Počevši od vojnih selekcija ratnih vođa za vrijeme II. Svjetskog rata, gdje je psihometrija uočena kao bitan alat i pomagalo u ukupnoj procjeni psihologa, pa sve do današnjeg vremena kad moderna psihometrijska testiranja postaju de facto standard i podrazumijeva se njihovo korištenje pri svim oblicima zapošljavanja.

Ova grana psihologije se ubrzano razvija uz potporu neuroznanosti i umjetne inteligencije te je postala neizostavna komponenta svakog selekcijskog postupka zapošljavanja u današnjem korporativnom svijetu.

DeeP Research psihometrijski test trenutno je najopsežniji online test na tržištu koji omogućuje cjeloviti psihološki profil osobe.

Što testiramo

Kognitivni i psihosocijalni moduli

Kognicija se definira kao struktura mentalnih predodžbi i logičkih operacija koje između njih posreduju. Ove strukture djelomično se operacionaliziraju putem funkcionalnih svojstava (tj., svojstava procesa koje obavljaju različiti moduli), a djelomično putem neurostrukturalnih svojstava.

Kognitivni modul specijalizirani je alat ili podjedinica koju mogu upotrebljavati drugi dijelovi kognicije za rješavanje kognitivnih zadataka. Pitanje njihovog postojanja i prirode jedna je od glavnih tema kognitivne znanosti i evolucijske psihologije.

Jednostavnim riječima, modul je kognitivna jedinica koja se upotrebljava za rad na kognitivnim zadacima. Mjerimo pet kognitivnih modula: (1) Modul radnog pamćenja, (2) Modul perceptivnog rasuđivanja, (3) Jezični modul, (4) Modul brzine obrade informacija i (5) Modul rješavanja problema.

Sličnu ideju uvodimo i u psihosocijalnu domenu. Na primjer, mjerimo sigurnosno ponašanje putem sigurnosnog modula ili sklonost rizičnim ponašanjima putem modula impulzivnosti.

Kognitivni moduli

Modul radnog pamćenja

Jedan od naših kognitivnih modula, tj. modul radnog pamćenja (RP), procjenjuje koliko dobro pamtite. Radno pamćenje definira se kao pamćenje ograničenog kapaciteta za privremenu pohranu i obradu informacija u složenim zadacima poput razumijevanja, učenja i rasuđivanja. Radno pamćenje ključno je za svakodnevno funkcioniranje. Ono je kognitivna funkcija održavanja usredotočenosti na zadatke i svijesti osobe o onome što se oko nje događa. Radno pamćenje pomaže pri obavljanju svakodnevnih zadataka kao što su vožnja, pisanje tekstova, učenje za ispite itd. Sastoji se od triju komponenti: fonološke petlje, vidno-prostornog ekrana i središnjeg izvršitelja.

Dobro radno pamćenje omogućuje nam rješavanje matematičkih zadataka i čitanje knjiga. Omogućuje nam i razumijevanje govora te sudjelovanje u razgovoru. Sudjeluje u svim aspektima našeg života, od predškolske dobi to poznih godina. Pomaže pri učenju abecede kod djece, aritmetike u školskoj dobi, pa čak i u dolasku do radnog mjesta.

Modul perceptivnog rasuđivanja

Modul perceptivnog rasuđivanja (PR) mjeri sposobnost razmišljanja i rasuđivanja pomoću slika i vizualnih informacija. Radi se o sposobnosti vizualnog razumijevanja i organiziranja informacija te reagiranja na njih. Perceptivno rasuđivanje jedna je od komponenti fluidne inteligencije.

Važno je za uspješnost u rješavanju mnogih zadataka s kojima se suočavamo u svakodnevnom životu. Na primjer, snalaženje u nepoznatom gradu pomoću karte, priključivanje u gust promet, snalaženje u okolini (npr., učenje rasporeda prostorija u nepoznatoj zgradi) aktivnosti su koje obuhvaćaju perceptivno rasuđivanje. Ostali primjeri zadataka u kojima su potrebne vještine perceptivnog rasuđivanja obuhvaćaju pakiranje (npr., morate procijeniti je li neka kutija dovoljno velika za predmete koje u nju želite staviti) i upotrebu zrcalnih slika (češljanje dok se gledate u ogledalu). Perceptivno rasuđivanje također je važno za uspjeh u mnogim akademskim područjima. Za matematiku, prirodne znanosti, inženjerstvo, ekonomska predviđanja, meteorologiju i arhitekturu potrebne su vještine perceptivnog rasuđivanja. Na primjer, astronomi moraju vizualizirati strukturu sunčevog sustava i kretanje objekata unutar njega. Inženjeri vizualiziraju interakcije između dijelova strojeva. Radiolozi trebaju interpretirati rendgenske snimke. Kemijske formule mogu se shvatiti kao apstraktni modeli molekula, ali bez prostornih informacija. Prostorne vještine važne su za dosjećanje tih informacija kada su potrebni detaljniji mentalni modeli molekula. Razvojem novih tehnologija snimanja, računalne grafike, vizualizacije podataka i super računala, vještine perceptivnog rasuđivanja (PR) postaju sve važnije.

Jezični modul

Ovaj modul mjeri različite jezične vještine: sposobnost osobe da svoje poznavanje riječi iskoristi u rasuđivanju kako bi bolje shvatila svoju okolinu. Također mjeri sposobnost dohvaćanja informacija, rječnik, verbalno rasuđivanje i vještine rješavanja problema. Ovaj modul mjeri kristaliziranu inteligenciju i opće znanje.

Jezične vještine važne su u akademskom životu i odrasloj dobi. Razvoj jezičnih vještina omogućuje društvenu neovisnost i uspjeh u profesionalnom životu. Dobro razvijene jezične vještine omogućuju razvoj kvaliteta poput perceptivnosti, razumijevanja složenih pitanja i odgovaranja na njih, empatije i logičkog rasuđivanja, kao i sjajnog vokabulara. Čitanje je jedan od najboljih načina razvijanja verbalnog rasuđivanja. Osim što proširuje rječnik, čitanje omogućuje učenje interpretiranja riječi i poboljšava razumijevanje.

Modul brzine obrade informacija

Jedan od naših kognitivnih modula, modul brzine obrade informacija, zapravo mjeri brzinu rada mozga. Brzina obrade informacije kognitivna je sposobnost koja se može definirati kao vrijeme potrebno za obavljanje mentalnih zadataka. Povezana je s brzinom kojom osoba može razumjeti informacije koje primi i reagirati na njih, bez obzira na to radi li se o vizualnim informacijama (slova i brojevi), zvučnim informacijama (jezik) ili kretanju.

Sporija obrada informacija znači da će neki zadaci za osobu biti teži, poput čitanja, matematike, slušanja te zapisivanja bilješki ili vođenja razgovora. Također može ometati osobu u vremenskom planiranju, postavljanju ciljeva, donošenju odluka, započinjanju zadataka, pažnji itd. Manja brzina također smanjuje učinkovitost učenja.

Modul rješavanja problema

Jedan od kognitivnih modula, modul rješavanja problema, mjeri sposobnost osobe da točno procijeni situaciju i donese odgovarajuće rješenje. Dobre sposobnosti rješavanja problema obuhvaćaju četiri osnovne faze: definicija problema, smišljanje alternativa, procjena alternativa te primjena najprikladnijeg rješenja.

Rješavanje problema analitička je vještina koju mnogi poslodavci traže kod potencijalnih novih kandidata. Ova vještina nije ograničena samo na jedan sektor, granu gospodarstva ili ulogu, iako je osobito traže poslodavci u inženjerstvu i pravnim poslovima. Pitanja o sposobnosti rješavanja problema stoga su uobičajena na razgovorima za posao.

Moduli psihosocijalnog profiliranja

Modul rješavanja sukoba

Ovaj modul procjenjuje načine na koje se osobe nose sa sukobima. Znanstvena istraživanja identificirala su strategije koje ljudi primjenjuju u rješavanju sukoba, uključujući izbjegavanje, nadmetanje, kompromis, prilagodbu i suradnju. Neke osobe mogu biti asertivnije i manje suradljive te sklonije primjeni „natjecateljskih“ strategija, a druge suradljivije i manje asertivne te sklonije primjeni strategija prilagođavanja itd.

Modul hijerarhije potreba

Ovaj modul temelji se na Maslowljevoj hijerarhiji potreba. Procjenjuje čimbenike koji motiviraju osobu da odabere određeni posao. Većinu ljudi u odabiru posla motivira nekoliko čimbenika, ali jedan od njih obično je važniji od ostalih. Okvirno se mogu grupirati u pet različitih vrsta motivacije. Maslowljeva hijerarhijska piramida sadrži potrebe koje sva ljudska bića moraju ispuniti kako bi bila sretna. Pomaganjem zaposlenicima da ispune svoje potrebe na poslu, poslodavci mogu stvoriti visoko motiviranu i sretnu radnu snagu za koju je vjerojatnije da će biti produktivna.

Modul sigurnosti

Ovaj modul mjeri sigurnosnu svijest. Sigurnosna svijest može se definirati kao svijest o potencijalnim opasnostima u okolini. Snažno utječe na postupke osobe zbog prirodnog nagona za samoodržanjem i izbjegavanjem ozljeda.

Modul impulzivnosti

Modul impulzivnosti mjeri sklonost osobe neplaniranom riskantnom ponašanju te brzom odlučivanju. Sa stajališta biologije i neuropsihologije impulzivnost znači nemogućnost inhibiranja impulsa koji je potencijalno rizičan za pojedinca ili druge osobe u okolini. U kognitivnom kontekstu impulzivnost je nemogućnost inhibiranja impulsa i misli. Ima važnu ulogu u socijalnom i privatnom funkcioniranju osobe. Obzirom na društveni aspekt, impulzivnim osobama može nedostajati sposobnost procjene posljedica njihovih postupaka za druge osobe ili njih same.

Modul ličnosti

Desetljeća istraživanja otkrila su pet širokih dimenzija ličnosti. Vaša ličnost kombinacija je svih karakteristika ličnosti iz modela Big Five. Ličnost je širi koncept od temperamenta te obuhvaća specifične kognicije, vjerovanja i vrijednosti. Razumijevanje vaše ličnosti pomaže vam u razumijevanju samoga sebe i onoga što vam je potrebno za obavljanje posla na najbolji način.

Modul temperamenta

Temperament se smatra stabilnim i nepromjenjivim. Utječe na ponašanje i interakcije s drugim ljudima.

Ovako koncipiran test budućeg poslodavca ne ostavlja niti sa jednom nepoznanicom ili neodgovorenim pitanjem te time daje savršenu podršku pri procesu zapošljavanja.

Sve su to razlozi gdje zaista možemo reći da je da je nemjerljivo za nas izmjerljivo.